بازی سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی

بازی: سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تسریع ذوب شدن یخ‌های قطبی در اثر شرایط آب و هوایی غیرمعمول

تحقیقات تازه نشان می‌دهد شرایط آب و هوایی غیرمعمول عامل مهم از بین رفتن یخ‌های موجود در سطح دریای منجمد شمالی هست. با وجود این که ارتباط بین گرمایش زمین، زیاد ک

تسریع ذوب شدن یخ‌های قطبی در اثر شرایط آب و هوایی غیرمعمول

تسریع ذوب شدن یخ های قطبی در اثر شرایط آب و هوایی غیرمعمول

عبارات مهم : سیستم

تحقیقات تازه نشان می دهد شرایط آب و هوایی غیرمعمول عامل مهم از بین رفتن یخ های موجود در سطح دریای منجمد شمالی هست. با وجود این که ارتباط بین گرمایش زمین، زیاد کردن دمای قطب و از دست رفتن یخ های قطبی به اثبات رسیده هست، در سرعت و شدت وقوع این خداد تغییراتی وجود دارد.

به گزارش ایرنا از اسوشیتدپرس، دو تحقیق علمی که به وسیله محققان سوییسی انجام شده است نشان می دهد الگوهای آب و هوایی غیرمعمول علت مهم این تغییرات هستند.

تسریع ذوب شدن یخ‌های قطبی در اثر شرایط آب و هوایی غیرمعمول

اکنون محققان نشان دادند بین سیستم های پرفشار و زیاد کردن غیرطبیعی سرعت ذوب شدن یخ های قطبی در تابستان سال های 2007 و 2012 ارتباط وجود دارد.

در این تحقیقات معلوم شد همزمان با زیاد کردن سرعت یخ ها در دوسال مذکور، سیستم های کم فشار شمال اقیانوس های اطلس و آرام موجب ورود حجم زیاد هوا به اتمسفر قطب شمال شده است هست. حجم زیاد هوا سیستم پرفشاری را در سطوح زیرین اتمسفر ایجاد کرد که موجب شد چندین روز دمای هوا کم کردن نیابد.

تحقیقات تازه نشان می‌دهد شرایط آب و هوایی غیرمعمول عامل مهم از بین رفتن یخ‌های موجود در سطح دریای منجمد شمالی هست. با وجود این که ارتباط بین گرمایش زمین، زیاد ک

آب و هوای غیرمعمول نیز امکان تابش مستمر خورشید روی یخ ها را به مدت دوهفته فراهم کرد. تابش نور خورشید مهمترین عامل ذوب شدن یخ های اقیانوس منجمد شمالی است.

البته میزان یخ این اقیانوس در زمستان ها زیاد کردن می یابد. ولی در سال های 2015 و 2016 میلادی در آخر ماه دسامبر، دمای هوا چندین روز بالاتر از صفر درجه بود و محققان توانستند ترکیب نایابی از جریان های هوای گرم را در منطقه شناسایی کنند. یکی از این جریان ها در اثر فشردگی و دیگری در اثر گرمای سطح اقیانوس، گرم شده است بود. جریان سوم نیز هوای گرم سطح صحرای بزرگ آفریقا را به همراه آورده بود.

به گفته محققان با وجود این که گرمایش زمین عامل مهم ذوب شدن یخ های قطبی در درازمدت محسوب می شود، هنوز به درستی مشخص نیست تغییرات آب و هوایی در شرایط منحصر به فرد مورد مطالعه در این تحقیقات چه نقشی داشته اند. گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Geoscience انتشار یافته هست.

تسریع ذوب شدن یخ‌های قطبی در اثر شرایط آب و هوایی غیرمعمول

واژه های کلیدی: سیستم | محققان | خورشید | اقیانوس | تحقیقات | اقیانوس | تغییرات آب و هوایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz