بازی سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی

بازی: سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است, ایرانی بودن ما برابر اسلامی بودن‌مان نیس

نایب مدیر مجلس با تاکید بر اینکه ایرانی بودن ما چیزی نیست که برابر اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد، تصریح کرد: یکی از شعارهای حرکت‌های اعتراضی اخیر استقلال، آزاد

جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است, ایرانی بودن ما برابر اسلامی بودن‌مان نیس

واکنش مطهری به یکی از شعارهای معترضان؛ جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است/ ایرانی بودن ما برابر اسلامی بودن مان نیست

عبارات مهم : اسلام

نایب مدیر مجلس با تاکید بر اینکه ایرانی بودن ما چیزی نیست که برابر اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد، تصریح کرد: یکی از شعارهای حرکت های اعتراضی اخیر استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی بود. باید از شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟

علی مطهری نایب مدیر مجلس شورای اسلامی یادداشتی انتشار داده است که متن آن به شرح زیر است:

جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است, ایرانی بودن ما برابر اسلامی بودن‌مان نیس

یکی از شعارهای حرکت های اعتراضی اخیر «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» بود. باید از شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟ هنگامی که اکثریت قریب به اتفاق مردم کشور عزیزمان ایران مسلمان هستند طبعاً جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی خواهد بود. ایرانی بودن ما چیزی نیست که در برابر اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد.

اصولاً یکی از مقومات ملیت مردم یک جامعه مذهب آنهاست. بنابراین اسلام یکی از مقومات ملیت ایرانی ماست نه چیزی در برابر ملیت ما؛ مگر این که کشور عزیزمان ایران را کشور عزیزمان ایران قبل از اسلام در نظر بگیریم و مقصودمان از جمهوری ایرانی حکومتی مانند حکومت ساسانی باشد با قید جمهوریت، یعنی یک حکومت فاسد طبقاتی که به عنوان نمونه فرزند کفشگر باید کفشگر می شد و حق نداشت شغل دیگری داشته باشد و پادشاه آن خسروپرویز در حرمسرای خود سه هزار زن را اسیر کرده بود و اگر می شنید زن قشنگی در گوشه ای از کشور عزیزمان ایران وجود دارد او را هم می افزود، یا پادشاه دیگر آن انوشیروان که به غلط به «عادل» مشهور شده است است هنگامی که یکی از وزیرانش مشورت و نظری علی رغم نظر خودش ارائه کرد دستور داد آنقدر با دوات بر سرش کوبیدند تا از دنیا رفت.

نایب مدیر مجلس با تاکید بر اینکه ایرانی بودن ما چیزی نیست که برابر اسلامی بودن ما قرار گرفته باشد، تصریح کرد: یکی از شعارهای حرکت‌های اعتراضی اخیر استقلال، آزاد

اگر مقصود شعاردهندگان «جمهوری ایرانی» چنین حکومتی هست، باید به آنها گفت مردم کشور عزیزمان ایران جهت نجات از چنان حکومتی اسلام را با آغوش باز و در کمال آزادی در امتداد وقت پذیرفتند و تسلیم حقیقت شدند و چون آن را حق یافتند بیشترین خدمت را به اسلام کردند همچنان که امروز خدمتشان را می بینیم.

آری، می پذیریم که در جمهوری اسلامی گاهی آن گونه که باید مطابق اسلام عمل شود عمل نشده هست. ولی راه آن تلاش جهت اصلاح امور است نه شعار دادن جهت بازگشت به ظلم و خرافات قبل از اسلام. پیش از شما رژیم پهلوی تلاش مذبوحانه ای جهت بازگشت کشور عزیزمان ایران به کشور عزیزمان ایران قبل از اسلام کرد با مراسم خوش حالی 2500 سال شاهنشاهی کشور عزیزمان ایران و عوض کردن تاریخ اسلامی به تاریخ شاهنشاهی که پاسخ خود را با کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» استاد شهید مطهری و سپس با انقلاب اسلامی مردم کشور عزیزمان ایران دریافت کرد. اگر دوباره مرد این میدان هستید بسم الله، ولی آزموده را آزمودن خطاست.

انتخاب

جمهوری ایرانی همان جمهوری اسلامی است, ایرانی بودن ما برابر اسلامی بودن‌مان نیس

واژه های کلیدی: اسلام | ایران | اسلامی | ایرانی | ایرانی | انقلاب اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz