بازی سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی

بازی: سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی صحبت شده است ولی نپذیرفته

محمدرضا نجفی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده که مشورت با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی انجام شده است که او نپذیرفته و جهت بعضی پست‌های دیگر هم رایزنی‌ه

با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی صحبت شده است ولی نپذیرفته

با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی صحبت شده است ولی نپذیرفته

عبارات مهم : مرکزی

محمدرضا نجفی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده که مشورت با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی انجام شده است که او نپذیرفته و جهت بعضی پست های دیگر هم مشورت هایی در حال انجام است.

به گزارش اعتمادآنلاین؛محمدرضا نجفی، نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم عوض کردن تیم اقتصادی دولت، گفت: در این سبکاز سیاست ورزی هیچ مسئله ای قطعی نیست و ممکن است موضوعی که به هر علت قطعی به نظر می رسد شکل و شمایل دیگری پیدا کند. منتها انتظار است که بخش اقتصادی و برنامه ریزی دولت عوض کردن کند.

او افزود: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شرکت برنامه وبودجه و دستگاه هایی که به نوعی دست در اداره بخش های خدماتی و اقتصادی دولت دارند، مسئولیت کافی را در برنامه و عمل به منصه ظهور نرساندند.

با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی صحبت شده است ولی نپذیرفته

این نماینده مجلس تأکید کرد: شنیده می شود که در دولت، مدیر جمهور ظاهراً اراده ای جهت عوض کردن تیم اقتصادی پیدا کردند و تا جایی که بنده خبردارم در بعضی از پست ها به دنبال عوض کردن هستند.

وی ادامه داد: من در جریان یک گفت وگو به منظور عوض کردن در تیم اقتصادی دولت قرار گرفتم. به فردی ریاست بانک مرکزی پیشنهاد داده شده است بود که او نپذیرفت. به هر ترتیب گفت وگوهایی در حال انجام است.

محمدرضا نجفی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده که مشورت با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی انجام شده است که او نپذیرفته و جهت بعضی پست‌های دیگر هم رایزنی‌ه

نجفی در خصوص اینکه تغییرات تیم اقتصادی دولت در کدام بخش ها هست، گفت: یک مورد را بنده شنیده ام و جهت بعضی از پست ها هم مشورت هایی انجام شده است است ولی اینکه به چه سرانجامی از ناحیه دولت برسد باید چند روزی صبر کرد. ولی در مجلس هم جهت این تغییرات در دایره تیم اقتصادی و حتی فراتر از این دایره اقداماتی صورت گرفته ازجمله استیضاح وزرا.

وی ادامه داد: مجلس خواستار تغییراتی در کابینه دولت است و مطالبات عمومی هم از طریق متفاوت از سوی نخبگان، جامعه مدنی و… به بیان ها و زبان های متفاوت اعلام می شود و نمی توان نسبت به خواست و مطالبه جمعی بی تفاوت بود.

این عضو فراکسیون امید گفت: به هر ترتیب زمانی که برداشت جامعه و ذی نفعان در کشور برداشت مساعد، مناسب و مطلوبی از عملکرد بخش اقتصادی دولت نیست حتی اینکه به فرض محال نتیجه های عملکردشان نتیجه های خوبی باشد درصورتی که جامعه و ذی نفعان نمی پذیرند و برداشت متفاوتی دارند، بی توجهی به این برداشت اسباب سرمایه سوزی در کشور و وقت سوزی خواهد شد.

با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی صحبت شده است ولی نپذیرفته

نجفی تأکید کرد: ترکیب فعلی تیم اقتصاد متناسب با شرایط و اقتضائات امروز کشور، دولت، مردم و مجلس نیست و این اصلاحات و تغییرات یک ضرورت مورد نیاز و مؤثر است.

محمدرضا نجفی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده که مشورت با یک نفر جهت ریاست بانک مرکزی انجام شده است که او نپذیرفته و جهت بعضی پست‌های دیگر هم رایزنی‌ه

واژه های کلیدی: مرکزی | برنامه | اقتصادی | بانک مرکزی | برنامه ریزی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz