بازی سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی

بازی: سینما سرگرمی فرهاد اصلانی سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت تعیین شده است ستاد تنظیم بازار جهت مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای اخیر که بازار با ک

گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

عبارات مهم : بازار

…….

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت تعیین شده است ستاد تنظیم بازار جهت مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای اخیر که بازار با کم کردن عرضه مرغ مواجه شده است هست، تولیدکنندگان به دنبال جبران ضررهای گذشته خود هستند و گرانی مرغ به ماهی نیز سرایت کرده است.

به گزارش ایسنا، در ماه های اخیر نوسان قیمت گوشت مرغ به بیشترین میزان خود رسیده و تولیدکنندگان و فروشندگان مرغ بر این باورند که باید قیمت هر کیلو مرغ کشتار شده است روز حداقل ۹۰۰۰ تومان باشد و مهدی یوسف خانی – مدیر اتحادیه فروشندگان مرغ – پایتخت کشور عزیزمان ایران بر این باور است که هر کیلو مرغ زنده حداقل باید قیمتی حدود ۶۰۰۰ تومان و هر کیلو مرغ کشتار روز باید ۹۲۰۰ تومان داشته باشد.

گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

یوسف خانی به ایسنا گفته بود که با توجه به هزینه تولید و قیمت قرار داده دامی قیمت تمام شده است هر کیلو مرغ زنده بیش از ۶۰۰۰ تومان است ولی با این وجود ستاد تنظیم بازار در هفته گذشته حداکثر قیمت مرغ زنده تحویل درب واحد مرغداری با ۹ درصد زیاد کردن هر کیلوگرم ۵۱۵۵ تومان و حداکثر قیمت مصرف کننده گوشت مرغ با ۹ درصد زیاد کردن معادل ۸۱۷۵ تومان تعیین کرده است.

حال با توجه به اینکه این قیمت کمتر از معیار قابل قبول تولیدکنندگان و اتحادیه است و در کنار آن بازار قیمتی حدود ۱۱ هزار تومان را جهت هر کیلو مرغ کتار روز در نظر گرفته هست، مهدی یوسف خانی – ئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت کشور عزیزمان ایران – به ایسنا گفت: هر کیلو مرغ زنده باید حدود ۶۳۰۰ تومان قیمت گذاری شود تا هزینه های تولید مرغدار پوشش داده شود و اگر این رقم معیار مناسبی باشد هر کیلوگرم مرغ کشتار روز گرم جهت مصرف کننده حدود ۹۴۰۰ تومان قیمت گذاری می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت تعیین شده است ستاد تنظیم بازار جهت مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای اخیر که بازار با ک

وی با اشاره به قیمت تعیین شده است از سوی ستاد تنظیم بازار جهت قیمت مرغ، ادامه داد: قیمت تعیین شده است از سوی ستاد تنظیم بازار، درست نیست و جای پرسش دارد که ستاد تنظیم بازار قیمت قابل محاسبه جهت قرار داده را چه رقمی در نظر گرفته است.

او بیان کرد: با وجود آنکه ستاد تنظم بازار نرخی را تعیین کرده است ولی مرغدار با توجه به هزینه های تولید قیمت منطقی خود را اعلام می کند که در چند روز گذشته اختلاف قیمت مرغدار و قیمت ستاد تنظیم بازار جهت هر کیلو مرغ زنده در حدود ۱۰۰۰ تومان بوده است.

یوسف خانی خاطرنشان کرد: شرکت های بازرسی و نظارتی تنها بر فعالیت حلقه انتهایی زنجیره تولید و توزیع نظارت دارند و به نظر می رسد باید نظارت های خود را بر حلقه های ابتدایی معطوف کنند، زمانی که هر کیلو مرغ زنده در حدود ۷۱۰۰ تومان عرصه می شود با قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان به مشتری فروخته می شود.

گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تاکید کرد: در چند روز اخیر مرغ زنده با قیمت بیش از ۷۰۰۰ تومان به فروش رسیده و به نظر می رسد این روند ادامه نخواهد داشت، لیکن عرضه مرغ در چند وقت اخیر کم کردن یافته و مرغدار به دنبال جبران ضررهای گذشته خود است.

وی در پاسخ به این پرسش که در تامین قرار داده ها و خوراک مشکلی وجود ندارد، گفت: مرغدار در چند وقت اخیر در تهیه قرار داده مشکلی نداشته و قیمت ها نیز طی دو ماه اخیر تغییری نداشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت تعیین شده است ستاد تنظیم بازار جهت مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای اخیر که بازار با ک

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا رشد قیمت مرغ به ماهی هم سرایت کرده هست، بیان کرد: کم آبی چند وقت اخیر در پرورش ماهی تاثیرگذار بوده و عاملی شده است تا قیمت ماهی های پرورشی همچون قزل آلا با زیاد کردن قمیت روبرو شود؛ به گونه ای که هر کیلوگرم ماهی قزل آلا از ۱۴ هزار به ۱۹ هزار تومان زیاد کردن یافته است.

واژه های کلیدی: بازار | تنظیم | روز گذشته | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz